RIKOSOIKEUS

Rikosoikeus on oikeudenala, jossa lähes jokainen tarvitsee asiantuntevaa apua asemastaan riippumatta. Avustamme rikosoikeudellisissa asioissa tapahtuneesta rikoksesta riippumatta ammattitaitoisesti vuosien kokemuksella. Muun muassa talousrikokset, henkirikokset sekä laajat huumausaine- ja järjestäytyneen rikollisuuden kokonaisuudet ovat erityisosaamistamme. Avustamme luotettavasti ja vuosien kokemuksella sekä rikoksesta epäiltyä että asianomistajaa eli rikoksen uhria. 

Suosittelemme ottamaan lakimieheen yhteyttä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta voit saada parhaan mahdollisen puolustuksen tai avustamisen asiassasi asemastasi riippumatta. Kun tarvitset kokenutta rikosasioihin perehtynyttä lakimiestä, ole yhteydessä meihin!

Toimimme apunasi asemastasi riippumatta.

Rikosoikeus on ydinosaamistamme.

Rikosasioihin liittyy useita eri käsittelyvaiheita. Ensin poliisi suorittaa asiassa esitutkinnan. Tämän jälkeen syyttäjä tekee asiassa syyteharkinnan. Jos syyttäjä nostaa asiassa syytteen, seuraa oikeudenkäynti. Asia käsitellään yleensä rikoksen tekopaikan käräjäoikeudessa. Tuomiosta on mahdollista hakea muutosta, jolloin asia käsitellään uudestaan hovioikeudessa. Joissain tapauksissa muutosta haetaan suoraan korkeimmalta oikeudelta.  Osa rikosasioista vaatii jatkokäsittelyluvan hovioikeudelta. Valitus ja jatkokäsittelylupahakemus tulee laatia huolellisesti ja perustellusti.  Erityisesti asioissa, jotka vaativat jatkokäsittelyluvan, on jatkokäsittelylupahakemuksen sekä valituksen perusteilla suuri merkitys.

Sekä asianomistajalla että rikoksen tekijällä on prosessin eri vaiheissa erilaisia toisistaan poikkeavia oikeuksia ja velvollisuuksia. Asiantunteva rikosjuristi pitää huolen, että nämä oikeutesi ja velvollisuutesi tulevat turvatuksi rikosprosessin jokaisessa vaiheessa esitutkinnasta oikeudenkäyntiin ja muutoksenhakuun asti.

Rikoksesta epäilty ja asianomistaja tarvitsevat rikosasian hoidossa erilaista apua. Esimerkiksi rikoksesta epäiltyyn voi kohdistua erilaisia pakkokeinoja ja asianomistaja taas on voinut loukkaantua tai hänelle on voinut aiheutua taloudellista vahinkoa. Osaava rikosjuristi tuntee rikoslain lisäksi myös menettelysäännöt ja tietää, milloin ja millä perusteilla esimerkiksi pakkokeinoa voi vastustaa ja tuleeko päämiehen olla läsnä oikeudenkäynnissä. Rikosjuristi kannattaa ottaa avuksi jo heti esitutkinnan alusta lähtien. Esitutkintakertomuksilla on suuri merkitys tulevassa oikeudenkäynnissä. Ole yhteydessä siis mahdollisuuksien mukaan heti, kun sinut on kutsuttu poliisin kuulusteluihin. Jos poliisi ei ole kirjannut asiasta rikosilmoitusta tai asiakas ei ole tehnyt sitä itse, autamme laatimaan tutkintapyynnön.

Autamme koko prosessissa

Toimistomme hoitaa toimeksiannot alusta loppuun. 

01

Oikeudellinen konsultaatio

Kartoitamme ja päivitämme tilanteesesi.

02

Laadimme asiakirjat

Laadimme neuvottelujen pohjalta tarvittavat asiakirjat.

03

Hoidamme oikeudenkäynnit

Avustamme neuvoteluissa ja hoidamme mahdolliset oikeudenkäynnit ja sovittelut.