PESÄNJAKAJA AVIOEROSSA

Ositus tulee tehdä avioliiton päättyessä. Puolisot voivat sopia omaisuuden jaosta keskenään, jolloin puhutaan sopimusosituksesta. Aina puolisot eivät kuitenkaan saa jaettua omaisuutta sopuisasti. Tällaisissa tilanteissa käräjäoikeus määrää molempien yhteisestä tai toisen puolison hakemuksesta pesänjakajan toimittamaan ositus puolisoiden välillä. Pesänjakajan tehtävänä on suorittaa puolueettomasti ositus. Tällaisessa tilanteessa ositusta kutsutaan toimitusositukseksi. Pesänjakajana toimii yleensä asianajaja tai muu lakimies. Pesänjakaja laatii osituskirjan, jonka hän allekirjoittaa.

Toimimme pesänjakajana avioerossa.