OSITUS

Avioliiton päättyessä avioeroon tai toisen puolisoon kuolemaan, tulee suorittaa ositus, elleivät aviopuolisot ole tehneet avioehtoa, jolloin tulee suorittaa omaisuuden erottelu. Ositus on pakollinen, joten se tulee tehdä jokaisen avioliiton jälkeen, viimeistään toisen puolison kuoltua. Osituksessa puolisoiden omaisuudet tasataan. Enemmän omistava puoliso luovuttaa tasinkona vähemmän omistavalle omaisuuttaan. Ositusta on joissain tapauksissa mahdollista myös sovitella. Mikäli epäilet tämän olevan asiassasi mahdollista, on tärkeää kääntyä asiantuntevan juristin puoleen sovitteluedellytysten selvittämiseksi.

Autamme osituksissa.

Ositussopimus kannattaa antaa osaavan juristin laadittavaksi, jotta se tulee hoidetuksi oikein. Kahden esteettömän todistajan tulee todistaa ositussopimus. Toimimme myös pesänjakajana sekä osapuolten avustajana tilanteissa, joissa käräjäoikeus on määrännyt pesänjakajan suorittamaan osituksen.