LAPSIASIAT

Lapsiasiat. Toimistomme auttaa ammattitaitoisesti lapsiasioissa, kuten lapsen huoltoon-, tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyvissä asioissa. Lapsiin liittyvät riitaisuudet ovat usein vaikeita ja erityisen kuormittavia. Toimistomme lakimiehet ottavat huomioon asian tärkeyden ja avustavat lapsiin liittyvissä asioissasi ammattitaitoisesti. Otamme aina asiasta riippumatta huomioon sinun sekä lapsesi edun.

Usein jo riitautunutkin tilanne voidaan saada osapuolten kesken sovittua lakimiehen avustuksella joko tuomioistuimen ulkopuolella vanhempien kesken neuvottelemalla, tai tuomioistuimessa asiantuntija-avusteisessa tuomioistuinsovittelussa.

Lapsen huoltajuuteen, asumiseen, tapaamiseen ja elatukseen liittyvät kysymykset tulevat ajankohtaiseksi yleensä vanhempien erotilanteessa. On tärkeää, että lapsen asioista sovitaan aina kirjallisesti. Kun asioista on sovittu selkeästi ja kirjallisesti, ovat mahdolliset myöhemmät riidat helpommin ratkaistavissa.

Avustamme lapsiasioissa.

  • Lapsen huolto- tapaamisoikeus
  • Lapsen elatus
  • Edunvalvojana toimiminen lastensuojelu- ja rikosasioissa
  • Sovitteluissa ja oikeudenkäynneissä avustaminen
  • Follo-sovittelut eli asiantuntija-avusteiset tuomioistuinsovittelut