AVIOEHTO

Lähtökohtaisesti enemmän omistava puoliso luovuttaa vähemmän omistavalle puolisolle omaisuuttaan avioliiton päättyessä tasinkona. Avioehtosopimuksella tästä lähtökohdasta voidaan poiketa. Avioehdon voi laatia avioliittoa solmittaessa tai avioliiton aikana. Avioehdossa aviopuolisot sopivat omaisuuden jakamisesta avioeron tai kuoleman varalta.

Avioehdon voi solmia:

  1. täysin poissulkevana, jolloin kummallakaan puolisoista ei ole avio-oikeutta mihinkään toisen puolison omaisuuteen,
  2. yksipuolisena, jolloin ainoastaan toisen puolison omaisuuteen ei ole toisella puolisolla avio-oikeutta tai
  3. tiettyä omaisuuslajia koskevana, jolloin esimerkiksi perintönä saadut omaisuudet rajataan avio-oikeuden ulkopuolelle muun omaisuuden ollessa avio-oikeuden alaista.

 

Juristi aviehtosopimuksen laatimiseen

Avioehtosopimus tulee laatia kirjallisesti ja kahden esteettömän todistajan tulee todistaa puolisoiden allekirjoitukset. Jotta avioehtosopimus on pätevä ja tulee voimaan, tulee se rekisteröidä Digi- ja väestötietovirastoon (ent. maistraatti). Toimistomme laatii avioehtosopimukset sekä toimii todistajina ja tarvittaessa hoitaa rekisteröinnin.