PERHEOIKEUS

Perheoikeus koskettaa jokaisen elämää jossain vaiheessa. Perheoikeuteen liittyviä lakeja ovat esimerkiksi avioliitolaki, isyyslaki, laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta, etu- ja sukunimilaki sekä laki edunvalvontavaltuutuksesta. Perheoikeuden alaan kuuluu siis hyvin monenlaisia tilanteita ja asioista.

Usein perheoikeudelliset tilanteet liittyvät tavalla tai toisella avioliittoon, sen solmimiseen sekä sen mahdolliseen päättymiseen. Tilanteet voivat koskea muun muassa avioeroa ja siihen liittyvää omaisuuden jakoa eli ositusta tai erottelua. Mikäli puolisoilla on ollut kokonaan tai osittain avio-oikeus toistensa omaisuuteen, tulee entisten puolisoiden välillä suorittaa ositus. Mikäli avio-oikeutta toistensa omaisuuteen ei ole miltään osin ollut, tulee silti suoritettavaksi erottelu. Avioliiton solmimisen yhteydessä ja tai sen jälkeen eteen tulee usein kysymys avioehtosopimuksen tekemisestä, ja eron jälkeen siitä, miten aikanaan tehty sopimus vaikuttaa omaisuuden jakoon. Entäpä yhteisen omaisuuden jako avoerotilanteessa?

Lisäksi iso osa perheoikeudellisista kysymyksistä koskee lapsiin liittyviä asioita, yleensä avio-/avoeron yhteydessä. Eteen tulevia kysymyksiä ovat muun muassa se, miten lasten tapaamiset järjestetään vanhempien eron jälkeen. Miten tapaamiset järjestetään arjessa, entä lomat? Kumman luona lapset asuvat? Halutaanko lapsille yhteis- vai yksinhuoltajuus? Maksaako jompikumpi vanhemmista lapsille elatusta, ja jos niin kuinka paljon? Vanhemmat eivät aina pääse näistä asioista yksimielisyyteen.

Kaikki edellä mainitut tilanteet voivat johtaa riitaisuuksiin entisten puolisoiden välillä. Tällöin usein ensimmäisenä askeleena on, että jompikumpi tai molemmat yhdessä konsultoivat perheoikeuteen perehtynyttä juristia heitä askarruttavista kysymyksistä. Mahdollista on myös, että molemmat osapuolet hankkivat itselleen juristin neuvottelemaan riitaisista kysymyksistä heidän välillään. Tällöin on usein helpompi saavuttaa keskinäinen sovinto ilman raskaita prosesseja muun muassa tuomioistuimessa.

Joskus erimielisyyksiä ei kuitenkaan saada ratkaistua edes ulkopuolisten juristien avustuksella. Tällöin käytännössä ainoaksi vaihtoehdoksi jää asian laittaminen vireille käräjäoikeudessa, joka viime kädessä ratkaisee asian. Tällaisessa tapauksessa on erittäin suositeltavaa käyttää avustajana perheoikeuteen erikoistunutta juristia asiakirjojen laatimiseen ja edustamiseen oikeudessa suullisissa käsittelyissä. Avio/avoeroon liittyviin kysymyksiin joudutaan sen sijaan viime sijassa hakemaan käräjäoikeudelta pesänjakajaa ratkaisemaan riitaiset kysymykset. Myös tällöin osapuolten on suositeltavaa käyttää asiantuntevaa lakimiestä apunaan tulevassa pesänjakoprosessissa, johon kuuluu erilaisten kirjelmien laatiminen pesänjakajalle sekä suullinen edustaminen pesänjakokokouksissa.  

Toimimme apunasi seuraavissa asioissa:

Perheoikeus koskettaa meistä jokaista.

Meillä on vuosien kokemus perheoikeuden alaan kuuluvista asioista. Olemme avustaneet päämiehiämme lukuisissa osituksissa ja oikeudenkäynneissä. Lapsiin liittyen meillä on vankka kokemus myös tuomioistuimessa tapahtuvista asiantuntija-avusteisista sovitteluista. Olemme laatineet lukuisia erilaisia asiakirjoja perheoikeuden alalta.Avustamme myös sinua perheoikeudellisissa asioissa. Laadimme tarvittavat asiakirjat eli esimerkiksi avioehtosopimuksen, edunvalvontavaltuutuksen, sopimuksen avioeron varalta tai ositussopimuksen. Lisäksi avustamme neuvotteluissa, sovitteluissa sekä mahdollisissa oikeudenkäynneissä. Toimimme myös pesänjakajana.

Autamme koko prosessissa.

Toimistomme hoitaa toimeksiannot alusta loppuun.

01

Oikeudellinen konsultaatio

Kartoitamme ja päivitämme tilanteesesi.

02

Laadimme asiakirjat

Laadimme neuvottelujen pohjalta tarvittavat asiakirjat.

03

Hoidamme oikeudenkäynnit

Avustamme neuvoteluissa ja hoidamme mahdolliset oikeudenkäynnit ja sovittelut.