Tutkintapyyntö poliisille – Mitä se sisältää?

Tutkintapyyntö on kirjallisesti tehty pyyntö poliisille selvittää, onko tutkintapyynnössä kuvatussa tapauksessa tapahtunut rikosta. Tutkintapyynnön perusteella poliisi selvittää, onko asiassa syytä epäillä rikosta ja tuleeko asiassa aloittaa esitutkinta. Tutkintapyyntö kannattaa tehdä mahdollisimman pian tapahtuneen jälkeen. Mitä aikaisemmin tutkintapyynnön tekee, sitä paremmat edellytykset on, että poliisi pystyy keräämään tarvittavat tiedot ja todisteet tutkintaan. On myös huomionarvoista, että tiettyjä vakavia rikoksia lukuun ottamatta rikokset vanhentuvat. Myös tämän vuoksi tutkintapyyntö kannattaa tehdä mahdollisimman pian, ettei rikoksen vanhentuminen estä asian tutkimista.

Tutkintapyynnön tekeminen

Tutkintapyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Sen voi kuitenkin toimittaa myös sähköisesti. Esitutkintalain mukaan poliisin tulee viipymättä kirjata ilmoitus epäillystä rikoksesta. Tämän jälkeen poliisi selvittää tutkintapyynnön perusteella, onko syytä epäillä rikosta ja jos on, poliisi suorittaa asiassa esitutkinnan. Jos asiassa ei sen sijaan ole syytä epäillä rikosta, tekee poliisi asiassa tutkinnan päätöksen.

Tutkintapyynnössä tutkittavaksi ilmoitettu rikos kannattaa kuvata mahdollisimman tarkkaan. Mitä selkeämmin ja tarkemmin tapahtumat kuvataan tutkintapyynnössä, sitä paremmin poliisi pystyy kohdentamaan tutkintaa ja arvioimaan, onko rikosta tapahtunut. Pyynnössä kannattaa lisäksi perustella, minkä vuoksi tutkintapyynnön tekijä katsoo, että hänen käsityksensä mukaan asiassa on tapahtunut rikos. Poliisi ei kuitenkaan ole sidottu tutkintapyynnössä esitettyihin rikosnimikkeisiin.

Tutkintapyynnössä tulee ilmoittaa rikoksen tekopaikka ja -aika. Lisäksi siinä tulee ilmoittaa omat yhteystiedot, jotta poliisi voi tarvittaessa ottaa yhteyttä ja kutsua kuulusteluun ja pyytää lisätietoja. Tutkintapyyntö tulee myös päivätä ja allekirjoittaa.

Samoin tutkintapyynnössä tulee ilmoittaa epäillyn rikoksen tekijän tiedot, jos ne ovat tiedossa. Jos tekijä on tuntematon, tulee tutkintapyynnössä ilmoittaa kaikki tiedossa olevat seikat, esimerkiksi tuntomerkit, puhelinnumero, valokuva tai vastaavat tiedot tekijästä.

Tutkintapyynnön liitteeksi kannattaa kerätä kaikki mahdolliset todisteet. Todisteena voi olla esimerkiksi valokuvia, videoita, sähköposteja tai muita asiakirjoja. Samoin mahdollisten todistajien yhteystiedot kannattaa liittää jo tutkintaypyyntöön, jotta poliisi voi tarvittaessa kuulla heitä esitutkinnassa.

Asiat tulee ilmoittaa tutkintapyynnössä todenmukaisesti.

Crime Legalin juristit apuna tutkintapyynnön laatimisessa

Etenkin monimutkaisissa ja laajoissa asioissa tutkintapyynnön laatiminen kannattaa antaa asiantuntevan ja rikosoikeuteen erikoistuneen juristin laadittavaksi. Olemme erikoistuneet rikosoikeuteen ja avustamme tutkintapyynnön laatimisessa. Saat meihin yhteyden alla olevan lomakkeen kautta tai olemalla suoraan yhteydessä juristeihimme.

Jaa artikkeli:

Muuta luetavaa aiheesta:

Pahoinpitelyrikokset Suomessa

Pahoinpitely on rikos, joka käsittää ruumiillisen väkivallan tekemisen toiselle henkilölle tai toisen terveyden vahingoittamisen eri

Ota yhteyttä