Täysi omistusoikeustestamentti

Täysi omistusoikeustestamentti on yksi testamenttityyppi. Testamentti voi olla myös esimerkiksi hallintaoikeus-, tuotto-oikeus- tai rajoitettu omistusoikeustestamentti. Rajoitettuun omistusoikeustestamenttiin voi sisältyä esimerkiksi toissijaismääräys, minkä johdosta testamentinsaaja ei saa täyttä omistusoikeutta. Toissijaismääräyksen johdosta hän ei nimittäin saa itse testamentata testamentilla saamaansa omaisuutta. Täysi omistusoikeustestamentti antaa sen sijaan saajalleen kaikkein laajimmat oikeudet määrätä vapaasti saadusta omaisuudesta.

Mitä täysi omistusoikeustestamentti tarkoittaa?

Täydellä omistusoikeustestamentilla tarkoitetaan testamenttia, jossa omaisuutta annetaan nimensä mukaisesti täydellä omistusoikeudella. Täyden omistusoikeuden saaja saa siten vapaasti myydä, lahjoittaa, tehdä alihintaisia kauppoja ja testamentata itse saamaansa omaisuuden haluamilleen henkilöille. Mikään ei siis rajoita testamentinsaajan oikeuksia. Hän saa samanlaiset oikeudet testamentilla saatuun omaisuuteen, kuin jos hän olisi itse ostanut omaisuuden.

Jos testamentilla on määrätty hallintaoikeus meneväksi henkilölle A ja omistusoikeus henkilölle B, ei kyse tässä tilanteessa ole täydestä omistusoikeustestamentista, sillä hallintaoikeus rajoittaa omistusoikeuden saajan oikeutta.

Täysi omistusoikeustestamentti ja toissijaismääräys

Usein vastaan tulee testamentteja, joissa on mainittu, että saaja saa omaisuuden täydellä omistusoikeudella, mutta testamenttiin sisältyy kuitenkin tämän lisäksi myös toissijaismääräys. Lakiteknisesti kyse ei tässä tilanteessa siis ole täydestä omistusoikeudesta, vaikka testamentissa näin mainittaisiinkin. Toissijaismääräyksellä tarkoitetaan tilannetta, jossa testamentintekijä määrää, että omaisuus menee ensin henkilölle X ja tämän kuoltua henkilölle Y. Kyse ei tällöin ole täydestä omistusoikeustestamentista. X ei siis voi itse pätevästi määrätä testamentilla saamastaan omaisuudesta. Hän voi kuitenkin myydä tai muuten luovuttaa testamentilla saatua omaisuutta elinaikanaan. Tällöin kyse on rajoitetusta omistusoikeustestamentista, sillä toissijaismääräys rajoittaa testamentinsaajan oikeuksia. Täysi omistusoikeustestamentti ei sisällä toissijaismääräystä tai muitakaan omistusoikeutta rajoittavia määräyksiä.

Täysi omistusoikeustestamentti ja ulosmittaus

Täydellä omistusoikeudella testamentin nojalla saatu omaisuus voidaan käyttää testamentinsaajan velkojien hyväksi. Omaisuus voidaan siis myös ulosmitata.

Keskinäinen testamentti: täysi omistusoikeustestamentti 

Esimerkiksi puolisot voivat tehdä keskinäisen testamentin, jossa heidän molempien testamenttimääräykset ovat samalla testamentilla. Kyse on siis kahden henkilön yhteisestä testamentista. Keskinäinen testamenttikin voi olla hallintaoikeustestamentti taikka esimerkiksi rajoitettu- tai täysi omistusoikeus testamentti. 

Erilaisia testamenttimääräyksiä

Yhteen testamenttiin voi myös sisältyä erilaisia määräyksiä. Osa määräyksistä voi olla rajoitetulla omistusoikeudella ja osa täydellä. On myös mahdollista, että jonkin omaisuuserän osalta määrätään hallintaoikeus meneväksi jollekin henkilölle ja kaikki muu omaisuus täydellä omistusoikeudella. 

Crime Legal apuna testamentin laatimisessa

Perintökaari ei määrittele eri testamenttityyppejä. Perintökaaressa ei siten ole säädetty esimerkiksi mitä täydellä omistusoikeustestamentilla tarkoitetaan. Asiantunteva juristi osaa auttaa tilanteeseesi sopivan testamentin tekemisessä.

Testamentin laatimisessa kannattaa aina kääntyä asiantuntevan juristin puoleen. Myös yksinkertaiselta vaikuttava testamentti kannattaa antaa perintöoikeuteen erikoistuneen juristin hoidettavaksi. On erittäin tärkeää, että oma tahto tulee kirjatuksi testamenttiin oikein. Testamenttia joudutaan nimittäin tulkitsemaan sen tekijän kuoltua. Tulkinnassa lähtökohtana on testamentin sanamuoto. Testamenttia tulee kuitenkin tulkita siten, että sen sisällön voidaan otaksua vastaavan testamentintekijän tahtoa. Jos muuta ei voida näyttää, on testamenttia tulkittava sen sanamuodon mukaisesti. Tämän vuoksi testamentin sanamuodoilla on erittäin tärkeä merkitys.

Jaa artikkeli:

Muuta luetavaa aiheesta:

Pahoinpitelyrikokset Suomessa

Pahoinpitely on rikos, joka käsittää ruumiillisen väkivallan tekemisen toiselle henkilölle tai toisen terveyden vahingoittamisen eri

Ota yhteyttä