Poliisikuulustelu – Mitä tulee tietää?

Poliisikuulustelu on tärkeä osa esitutkintaa. Jos poliisi epäilee, että sille tehdyn ilmoituksen tai tutkintapyynnön perusteella on syytä epäillä rikosta, aloittaa poliisi esitutkinnan. Kuulustelussa poliisi kuulustelee rikokseen liittyviä henkilöitä eli epäiltyä, asianomistajaa ja mahdollisia todistajia. Poliisikuulustelun tavoitteena on saada selville mitä on tapahtunut ja auttaa poliisia tekemään oikeat johtopäätökset esitutkinnan aikana. Tämä menettely voi olla ratkaiseva rikosoikeudellisen vastuun ja korvauskysymysten selvittämisessä.

Poliisin tulee varmistaa, että kuulustelut suoritetaan asianmukaisesti. Rikoksesta epäillyillä ja asianomistajilla on oikeus avustajaan kuulustelun aikana. Poliisin tulee ilmoittaa tästä oikeudesta aina ennen kuulustelua. Avustaja varmistaa, että prosessi on oikeudenmukainen ja että osapuolet ymmärtävät oikeutensa ja velvollisuutensa.

Ennen poliisikuulusteluihin osallistumista on hyvä tietää, mitä kuulustelussa tapahtuu ja mitä ovat kuulusteltavan oikeudet ja velvollisuudet.

Poliisikuulustelun perusta

Poliisikuulustelu on tärkeä osa esitutkintaa. Sen tarkoituksena on selvittää mitä on tapahtunut. Kuulustelun tarkoituksena on selvittää tapahtumien kulkua ja mahdollista rikosta. Esitutkinnan ja kuulusteluiden perusteella täsmentyy myös rikosnimike. Poliisi voi kuulustella henkilöitä eri asemassa, kuten asianomistajana, rikoksesta epäiltynä, todistajana tai laillisena edustajana. Epäillyllä ja asianomistajalla on oikeus avustajaan. He voivat itse valita avustajansa, mutta myös poliisi voi pyytää avustajaa mukaan kuulusteluun. Avustaja kannattaa aina ottaa mukaan jo ensimmäiseen kuulusteluun.

Seuraavassa on lueteltu tärkeimmät seikat, joita tulisi ottaa huomioon poliisikuulusteluun valmistauduttaessa:

  • Ymmärtää oma rooli kuulusteluissa (asianomistaja, rikoksesta epäilty, todistaja tai laillinen edustaja)
  • Tietää oikeudet ja velvollisuudet kuulusteluissa. Poliisilla on kuitenkin velvollisuus kertoa nämä vielä ennen kuulustelua.
  • Valmistautua vastaamaan mahdollisiin kysymyksiin
  • Tarvittaessa hankkia avustaja tueksi ja neuvoksi

Kuulustelun vaiheet

Esitutkinta

Esitutkinta on rikosprosessin ensimmäinen vaihe, jossa poliisi tutkii rikosepäilyn ja kerää todisteita. Tämän vaiheen aikana poliisi voi kutsua asianosaisia kuulusteluihin selvittääkseen, mitä tapahtui. Esitutkinnan päätteeksi tehdään esitutkintapöytäkirja, joka sisältää kaiken kuulustelujen ja esitutkinnan aikana saadun tiedon. Esitutkintapöytäkirja toimitetaan syyttäjälle, joka päättää nostaako syytteen asiassa.

Kuulustelu

Kuulustelu on keskeinen osa esitutkintaa Tässä vaiheessa poliisi siis kuulustelee rikoksesta epäiltyä, asianomistajaa sekä mahdollisia todistajia. Poliisi kysyy epäillyltä hänen mahdollisesta osallisuudestaan rikokseen ja pyrkii selvittämään rikoksen yksityiskohtia. Kuulustelussa on tärkeää muistaa, että epäillyllä ja asianomistajalla on oikeus käyttää avustajaa.

Tärkeitä kuulustelun vaiheita ovat:

  1. Kuulustelun alkuun kuulusteltavalle selvitetään hänen asemansa sekä oikeutensa ja velvollisuutensa
  2. Poliisi esittää kuulusteltavalle kysymyksiä ja kirjaa vastaukset kuulustelupöytäkirjaan
  3. Avustajalla on mahdollisuus esitää kysymyksiä
  4. Kuulusteltavalla on oikeus lukea kuulustelukertomus sekä esitää korjauksia
  5. Kuulustelukertomuksen allekirjoittaminen

Epäillyn kuulustelu

Epäillyn oikeudet ja velvollisuudet

Rikoksesta epäillyn kuulustelu on osa rikoksen esitutkintaa. Esitutkintalain mukaan epäillyn oikeuksiin kuuluu oikeus saada tietää, mistä rikoksesta häntä epäillään. Epäillyllä on myös oikeus käyttää avustajaa ja pyytää kuulustelutodistaja eli toinen poliisi mukaan kuulusteluun. On tärkeää huomioida, että epäillyn ei tarvitse puhua kuulustelussa totta. Epäilty saa kuulustelussa myös kieltäytyä vastaamasta poliisin esittämiin kysymyksiin eli hänellä on oikeus vaieta ja olla muutoinkin myötävaikuttamatta rikoksensa selvittämiseen. Lisäksi epäillyllä on oikeus tulkkaukseen. Kuulustelussa voi siis olla mukana tulkki. Toisinaan tulkkaus voidaan järjestää myös puhelimen välityksellä.

Poliisi voi esittää kuulustelussa avoimia kysymyksiä, joilla annetaan epäillylle mahdollisuus kertoa tapahtumista omasta näkökulmastaan. Lisäksi poliisi voi kysyä tarkempia kysymyksiä, joilla tarkennetaan tiettyjä yksityiskohtia. Rikoksesta epäillyn kuulustelu on tärkeä osa esitutkintaa, ja sen avulla pyritään selvittämään rikoksen tapahtumien kulkua ja epäillyn osuutta niihin.

Asianomistajan kuulustelu

Asianomistaja on epäillyn rikoksen uhri. Poliisi kuulustelee myös asianomistajaa. Asianomistajalla on oikeus avustajaan kuulustelun aikana. Toisin kuin rikoksesta epäillyn, asianomistajan tulee ehdottomasti puhua totta kuulustelussa.

Kuulustelun kesto

Poliisikuulustelun kesto voi vaihdella riippuen monista tekijöistä, kuten rikoksen laadusta, kuulusteltavasta henkilöstä ja kuulustelun tavoitteista. Kuulustelun kesto voi vaihdella tapauskohtaisesti. Joissain tapauksissa kuulustelu saatetaan keskeyttää ja jatkaa myöhemmin, jos esimerkiksi lisätutkimuksia tai selvityksiä tarvitaan. On siten mahdollista, että kuulustelua esimerkiksi jatketaan seuraavana päivänä tai vasta pidemmänkin ajan kuluttua.

Rikoksen vakavuus voi vaikuttaa kuulustelun kestoon. Vakavampien rikosten, kuten väkivaltarikosten tai henkirikosten, kuulustelut voivat kestää pidempään kuin lievempien rikosten.

Usein kysytyt kysymykset

Miten valmistautua poliisikuulusteluun?

Jo ennen kuulustelua kannattaa hankkia avustaja, joka tulee mukaan kuulusteluun. Kuulusteluun ei tarvitse valmistautua sen enempää. Kuulustelussa poliisi esittää kysymyksiä epäiltyyn rikokseen liittyen. Jos sinulla on todisteita tapahtuneeseen liittyen, kannattaa ne ottaa mukaan kuulusteluun.

Mitkä ovat oikeudet poliisikuulustelussa?

Oikeudet ja velvollisuudet riippuvat asemasta. Rikoksesta epäillyllä ja asianomistajalla on oikeus käyttää avustajaa kuulustelussa. Avustajan läsnäolo auttaa ymmärtämään oikeudet ja velvollisuudet.

Millaisia kysymyksiä poliisikuulustelussa esitetään?

Kuulustelussa kysytään erilaisia kysymyksiä tapahtumien selvittämiseksi ja rikoksen tutkimiseksi. Yleensä aina kuulustelun aluksi pääsee vapaasti kertomaan oman käsityksen tapahtuneesta.

Kuinka nopeasti poliisi ottaa yhteyttä kuulusteluun?

Yhteydenoton nopeus riippuu tapauksesta ja sen kiireellisyydestä. Joissakin tapauksissa poliisi voi ottaa yhteyttä hyvinkin pian tapahtumien jälkeen.

Miten tilata kuulustelupöytäkirja?

Kuulustelupöytäkirja voi tilata poliisilta. Kuulustelupöytäkirjan saamiseen tarvitaan yleensä asianomistajan, epäillyn tai heidän avustajansa pyyntö. Kannattaa huomioida, että kuulustelupöytäkirjaan voi sisältyä salassa pidettäviä tietoja.

Voiko poliisi kuulustella puhelimitse?

Poliisin kuulustelut suoritetaan yleensä henkilökohtaisesti, mutta tietyissä tapauksissa poliisi saattaa kuulustella myös puhelimitse.

Jaa artikkeli:

Muuta luetavaa aiheesta:

Pahoinpitelyrikokset Suomessa

Pahoinpitely on rikos, joka käsittää ruumiillisen väkivallan tekemisen toiselle henkilölle tai toisen terveyden vahingoittamisen eri

Ota yhteyttä