Petos rikoslaissa – Mitä petoksista säädetään?

Petos on taloudellista hyötyä tavoitteleva rikos, jossa tekijä erehdyttää tai käyttää hyväkseen toisen erehdyttämistä. Petosrikokset voivat olla monimuotoisia, käsittäen yksinkertaisista huijauksista laajamittaisiin talousrikoksiin.Taustalla voi olla esimerkiksi virheellisen tai harhaanjohtavan tiedon antaminen, väärennettyjen asiakirjojen käyttö tai erehdyttäminen jostakin asiantilasta.

Toimistomme avustaa petosrikoksia koskevissa prosesseissa. Avustamme tarvittaessa laatimaan tutkintapyynnön, kuulusteluissa sekä oikeudenkäynnissä ja mahdollisessa muutoksenhaussa. Avustamme sekä asianomistajia että rikoksesta epäiltyjä.

Petoksen määritelmä

Petos on rikoslaissa rangaistavaksi säädetty teko, jossa itselle tai toiselle hankitaan oikeudetonta taloudellista hyötyä tai vahingoitetaan toista erehdyttämällä tai erehdystä hyväksi käyttämällä.

Petos ja rikoslaki

Rikoslain 36 luvun 1 §:n mukaan petoksesta tuomitaan se, joka, hankkiakseen itselleen tai toiselle oikeudetonta taloudellista hyötyä taikka toista vahingoittaakseen, erehdyttämällä tai erehdystä hyväksi käyttämällä saa toisen tekemään tai jättämään tekemättä jotakin ja siten aiheuttaa taloudellista vahinkoa erehtyneelle tai sille, jonka eduista tällä on ollut mahdollisuus määrätä. Petoksesta tuomittava rangaistus on sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Petoksen eri muodot

Petoksella tarkoitetaan tahallista tekoa, jossa henkilö erehdyttämällä tai erehdystä hyväksi käyttämällä saa toisen tekemään tai jättämään tekemättä jotakin, mikä aiheuttaa taloudellista vahinkoa. Petoksen kohteeksi voi joutua niin yksityishenkilö kuin yrityskin.

Törkeä petos

Törkeä petos on petoksen ankarin tekomuoto. Törkeän petoksen tunnusmerkkejä ovat muun muassa:

  • Huomattavan taloudellisen hyödyn tavoittelu
  • Huomattavan tai erityisen tuntuvan vahingon aiheuttaminen
  • Rikoksen tekeminen käyttämällä hyväksi vastuulliseen asemaan perustuvaa erityistä luottamusta
  • Heikkouden tai muun turvattoman tilan hyväksi käyttäminen

Petoksen tulee olla myös kokonaisuutena arvostellen törkeä. Törkeän petoksen rangaistusasteikko on vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta.

Lievä petos

Jos petos, huomioon ottaen tavoitellun hyödyn tai aiheutetun vahingon määrä taikka muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, rikoksentekijä tuomitaan lievästä petoksesta. Lievästä petoksesta voidaan tuomita sakkorangaistukseen. Lievästä petoksesta voi olla kyse esimerkiksi tilanteessa, jossa henkilö ostaa ja maksaa nettipalstalta 15 euroa maksavan tuotteen ja myyjä lupaa lähettää tuotteen. Jos myyjällä ei kuitenkaan alunperinkään ole ollut tarkoitus toimittaa ostajan maksamaa tuotetta, voi kyseessä olla lievä petos.

Vahingonkorvaus petoksesta

Petoksen asianomistajalla on oikeus hakea korvauksia aiheutuneesta taloudellisesta vahingosta. Petoskorvaukset voivat kattaa suoraan rahallisesti mitattavat menetykset, kuten erehdyksessä menetetyt varat tai huijaustilanteessa maksetut summat. Korvausten saaminen vaatii yleensä oikeudellista prosessia, jossa petoksen tekijä määrätään korvaamaan uhrille aiheutuneet vahingot.

On tärkeää, että petoksen uhri tekee rikosilmoituksen mahdollisimman pian. Jos huomaa joutuneensa petoksen uhriksi, tulee omaan pankkiin olla viipymättä yhteydessä, sillä pankin voi olla vielä mahdollista pysäyttää maksu. Rikosuhripäivystyksestä saa tukea ja neuvontaa petoksen uhriksi joutuneet henkilöt

Usein Kysytyt Kysymykset

Tässä osiossa käydään läpi yleisimmin kysyttyjä kysymyksiä, jotka liittyvät petosrikoksiin ja niiden oikeudellisiin seuraamuksiin Suomen lain mukaan.

Mikä määrittelee törkeän petoksen rikoslain mukaan?

Törkeään petoksen tulee täyttää petoksen tunnusmerkistön lisäksi vähintään yksi törkeysperuste, esimerkiksi huomattavan hyödyn tavoittelu. Lisäksi rikoksen tulee olla kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Miten rikosilmoitus petoksesta tehdään?

Rikosilmoitus petoksesta tehdään ottamalla yhteyttä poliisiin. Ilmoituksen voi tehdä joko käymällä poliisilaitoksella tai tekemällä sen sähköisesti poliisin verkkopalvelun kautta.

Millainen tuomio lievästä petoksesta tulee?

Lievästä petoksesta tuomitaan sakkorangaistus.

Kuinka kauan petoksen vanhenemisaika on?

Petoksen vanhenemisaika on Suomessa yleensä viisi vuotta tekopäivästä. Törkeissä tapauksissa vanhenemisaika voi olla kymmenen vuotta.

Millaiset seuraamukset törkeästä petoksesta voi saada?

Törkeästä petoksesta voi seurata vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta vankeutta. Lisäksi tulevat asianomistajalle maksettavat vahingonkorvaukset.

Jaa artikkeli:

Muuta luetavaa aiheesta:

Pahoinpitelyrikokset Suomessa

Pahoinpitely on rikos, joka käsittää ruumiillisen väkivallan tekemisen toiselle henkilölle tai toisen terveyden vahingoittamisen eri

Ota yhteyttä