Perunkirjoituksen muistilista

Perunkirjoitus tulee aina tehdä, kun ihminen menehtyy. Perukirjan laatiminen jää läheisten vastuulle. Surun hetkellä asioiden selvittäminen voi olla vaikeaa. Tämän vuoksi olemme tehneet perunkirjoituksen muistilistan, josta voi helposti katsoa, mitä toimia tulee tehdä ennen perunkirjoituksen toimittamista. Muistilista ei kuitenkaan ole täysin tyhjentävä. Suosittelemme aina kääntymään asiantuntijan puoleen perukirjan laatimista varten. Avustamme perukirjan laatimisessa.

Perunkirjoituksen muistilista

1. Sukuselvitys

Perukirjaa varten tarvitaan vainajan sukuselvitys . Sukuselvitys tulee hankkia siitä asti, kun vainaja oli täyttänyt 15 vuotta aina kuolinpäivään saakka. Virkatodistukset voi tilata joko seurakunnalta tai Digi- ja väestötietovirastolta riippuen siitä kuuluiko vainaja johonkin seurakuntaan. Vainajan perillisistä on myös hankittava erikseen virkatodistukset, jos vainajan sukuselvityksessä perillisten kohdalla ei ole elää-merkintää. 

2. Testamentti

Perukirjaa varten tulee selvittää, oliko vainaja laatinut testamenttia. Testamentilla on myöhemmin merkitystä myös perinnönjaossa. Testamentista ja sen sisällöstä tulee ottaa maininta perukirjaan. Testamentti tulee lisätä perukirjan liitteeksi.

Testamentti tulee antaa tiedoksi perillisille. Se voidaan antaa tiedoksi myös perunkirjoituksen yhteydessä. Tiedoksianto kannattaa kuitenkin hoitaa jo ennen perunkirjoitusta, sillä testamentin tiedoksiannosta alkaa kulumaan perillisten moiteaika. Testamentin tiedoksiannosta vastuu on testamentinsaajilla.

3. Avioliittotiedot

Perukirjaan tulee merkitä tiedot vainajan avioliitosta. Lisäksi perukirjassa tulee luetteloida myös lesken varat ja velat, jos vainaja oli naimisissa ja heillä oli avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Jos puolisot olivat tehneet avioehtosopimuksen, tulee siitä ottaa maininta perukirjaan. Ennen perunkirjoitusta tulee siten selvittää mahdollinen avioehtosopimus ja sen sisältö. Lisäksi lesken varoista ja veloista on tehtävä selvitys, jotta ne voidaan merkitä perukirjaan.

4. Tiedot omaisuudesta

Perukirjaa varten tarvitaan tiedot vainajan omaisuudesta. Pankit lähettävät saldo- ja korkotodistuksen automaattisesti kuolinpäivältä. Jos vainajalla oli omistuksessaan asunto-osakkeita tai kiinteistöjä, tulee ne arvostaa perukirjassa. Yleensä niistä hankitaan kiinteistönvälittäjän laatima arviolauselma. Vainajalla on voinut olla myös muuta irtainta omaisuutta kuten auto tai esimerkiksi arvotauluja. Myös nämä tulee arvostaa perukirjassa. Sen sijaan koti-irtaimisto katsotaan tavanomaiseksi, jos sen arvo on alle 4 000 euroa. Jokaisesta huonekalusta ja astiasta ei siten tarvitse hankkia selvitystä niiden arvoista. Tavanomaista koti-irtaimistoa ei tarvitse erikseen luetteloida perukirjassa. Perukirjaan riittää merkintä, että kyse on tavanomaisesta koti-irtaimistosta, jonka arvo on alle 4 000 euroa.

5. Tiedot veloista

Vainajan ja pesän velat tulee luetteloida perukirjassa. Sen vuoksi vainajan ja kuolinpesän laskut kannattaa kerätä yhteen. Vainajan ja kuolinpesän velat otetaan huomioon perukirjassa ja niillä on vaikutusta perintöveron määrään.

6. Ennakkoperinnöt ja muut lahjat

Ennakkoperinnöistä ja tietyistä lahjoista tulee mainita perukirjassa. Sen vuoksi tiedot niistä tulee selvittää perunkirjoitusta varten.

Tarvitsetko apua perunkirjoituksessa?

Tähän perunkirjoituksen muistilistaan on koottu toimia, joita tulee tehdä, jotta perukirja voidaan laatia. Muistilistaan on koottu kuitenkin vain tärkeimpiä toimia perukirjaa varten. Toimistomme asiantuntevat perintöoikeuteen erikoistuneet lakimiehet auttavat perukirjan laatimisessa. Kerromme mitä selvityksiä perukirjaa varten tarvitaan ja tarpeen mukaan autamme myös niiden hankkimisessa. 

Jaa artikkeli:

Muuta luetavaa aiheesta:

Pahoinpitelyrikokset Suomessa

Pahoinpitely on rikos, joka käsittää ruumiillisen väkivallan tekemisen toiselle henkilölle tai toisen terveyden vahingoittamisen eri

Ota yhteyttä