Keskinäinen testamentti – yleensä aviopuolisoiden yhteinen viimeinen tahto

Keskinäinen testamentti

Keskinäinen testamentti on kahden tai useamman henkilön toistensa eduksi tekemä testamentti.  Yleensä keskinäisen testamentin tekijät ovat toistensa avo- tai aviopuolisoita. Keskinäisen testamentin voivat kuitenkin laatia ketkä tahansa. Siten myös esimerkiksi sisarukset tai serkukset voivat laatia keskinäisen testamentin. Keskinäisestä testamentista huolimatta rintaperillisillä eli lapsilla on lain mukaan oikeus lakiosaan.

Keskinäinen testamentti vai kaksi eri testamenttia?

Keskinäisessä testamentissa on kyse samalle asiakirjalle tehdystä kahdesta eri testamentista. Testamenttimääräysten ei tarvitse olla yhtenäisiä, vaan ne voivat myös poiketa toisistaan. Jos testamenttimääräykset eli henkilöiden tahdot poikkeavat toisistaan merkittävästi, on yleensä järkevämpää tehdä kaksi erillistä testamenttia.

Puolisoiden tekemä keskinäinen testamentti

Jos omaisuus tai osa siitä halutaan menevän puolisolle oman poismenon jälkeen, on keskinäinen testamentti tärkeää laatia etenkin niissä tilanteissa, kun puolisot eivät ole keskenään naimisissa tai jos toisella puolisolla on lapsia, jotka eivät ole parin yhteisiä. Jos puolisot ovat naimisissa, eikä heillä ole yhteisiä lapsia, perii eloonjäänyt puoliso ensiksi kuolleen. Molempien kuoltua omaisuus jaetaan kuitenkin molempien suvuille.

Avopuoliso ei peri

Avopuoliso ei peri missään tilanteessa ensiksi kuollutta puolisoa ilman testamenttia. Leskeksi jäänyt avopuoliso ei myöskään lain mukaan saa automaattisesti oikeutta jäädä asumaan puolisoiden yhteiseen kotiin. Tämä eroaa aviopuolisoista.

Keskinäisen testamentin sisältö

Keskinäisellä testamentilla voi testamentata omaisuutta omistusoikeudella tai hallintaoikeudella – aivan kuten tavallisellakin testamentilla. Omistusoikeustestamentilla omaisuudesta saa omistukseensa eli sitä saa lahjoittaa, luovuttaa, vaihtaa ja pantata aivan kuten itse ostamaakin omaisuutta. Hallintaoikeustestamentilla ainoastaan omaisuuden hallintaoikeus siirtyy testamentin saajalle omistusoikeuden mennessä toiselle henkilölle. Hallintaoikeustestamentilla saa usein verohyötyä.

Keskinäisen testamentin peruuttaminen

Testamentti on aina mahdollista peruuttaa tai laatia uusi testamentti. Jos ainoastaan toinen haluaa peruuttaa tai muuttaa keskinäistä testamenttia ja samalla toimii ilmeisesti molemminpuolisen määräyksen olennaisten edellytyksen vastaisesti, menettää oikeutensa saada keskinäisen testamentin nojalla omaisuutta toisen testamentin tekijän kuollessa.

Keskinäisen testamentin laadinta kannattaa antaa osaavan juristin tehtäväksi, jotta viimeinen tahto tulee kirjatuksi oikein ja oikeassa muodossa. Testamentin hinta riippuu testamentin monimutkaisuudesta. Testamentin monimutkaisuuteen vaikuttaa testamentin tekijän omaisuus sekä se, kenelle omaisuutta halutaan testamentata.

Autamme seuraavissa asioissa:

  • Testamentin laatiminen
  • Testamentin moitekanne
  • Testamentin muuttaminen
  • Testamentin toimeenpanijana toimiminen

Lue lisää testamenteista täältä.

Jaa artikkeli:

Muuta luetavaa aiheesta:

Pahoinpitelyrikokset Suomessa

Pahoinpitely on rikos, joka käsittää ruumiillisen väkivallan tekemisen toiselle henkilölle tai toisen terveyden vahingoittamisen eri

Ota yhteyttä