Identiteettivarkaus – Mitä se tarkoittaa?

Identiteettivarkaus on tilanne, jossa henkilö esiintyy toisen henkilöllisyydellä ja käyttää tämän henkilötietoja väärin esimerkiksi taloudellisen hyödyn saavuttamiseksi. Digitaalisen yhteiskunnan laajentuessa ja henkilötietojen merkityksen kasvaessa, identiteettivarkauksista on tullut yhä merkittävämpi ongelma niin yksityishenkilöille kuin yrityksillekin. Identiteettivarkaus on rikoslaissa rangaistavaksi säädetty teko. Syytteen nostaminen identiteettivarkaudesta vaatii asianomistajan syyttämispyyntöä eli kyse on asianomistajarikoksesta. On tärkeää, että asianomistaja tekee rikosilmoituksen mahdollisimman pian identiteettivarkauden havaitsemisen jälkeen.

Tietojen oikeudeton käyttö voi aiheuttaa uhreille taloudellista vahinkoa ja merkittävää henkistä haittaa. Identiteettivarkaudet voivat kestää pitkään, ja uhrit saattavat joutua kärsimään varastetulla identiteetillä tehdyistä teoista vuosien ajan. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että sekä yksityishenkilöt että organisaatiot kiinnittävät huomiota tietoturvaansa ja suojaavat henkilötietojaan.

Mikä on identiteettivarkaus?

Identiteettivarkaus on rikoslain mukainen rikos, jossa henkilö esiintyy toisen henkilöllisyydellä ja käyttää tämän henkilötietoja, tunnistautumistietoja tai muita yksilöiviä tietoja erehdyttääkseen kolmatta osapuolta. Identiteettivarkaus voi ilmetä monin eri tavoin, kuten toisen ihmisenä esiintyminen sosiaalisessa mediassa tai toisen ihmisen nimissä tehty osamaksukauppa.

Identiteettivarkaus ei ole rangaistava teko, ellei siitä aiheudu taloudellista vahinkoa tai vähäistä suurempaa haittaa uhrille. Identiteettivarkaudesta voidaan määrätä rangaistukseksi sakkoa. Usein identiteettivarkauden yhteydessä tehdään myös muita rikoksia, joista yleisin on petos.

Identiteettivarkauden seurauksia uhrille voivat olla moninaiset. Se voi aiheuttaa suurta ahdistusta ja turvattomuuden tunteita sekä taloudellista vahinkoa uhrille. Selvittäminen näistä tilanteista voi olla aikaa vievää ja työlästä, sillä asianomistaja joutuu selvittämään, mitä hänen varastetuilla tiedoillaan on tehty tai mitä niillä voidaan mahdollisesti tehdä vielä tulevaisuudessa.

Uhrien tueksi on tarjolla Rikosuhripäivystys, joka tarjoaa apua sekä neuvontaa identiteettivarkauden uhreille. On tärkeää, että asianomistaja tekee ilmoituksen tapahtuneesta poliisille.

Suojautuakseen identiteettivarkaudelta on tärkeää pitää huolta henkilötietojen turvallisuudesta ja olla tarkkana niiden jakamisessa.

Identiteettivarkauden seuraukset

Identiteettivarkaus on rikos, jossa joku käyttää toisen ihmisen henkilö- ja tunnistetietoja erehdyttääkseen kolmansia osapuolia. Tällainen rikos voi aiheuttaa monenlaisia seurauksia, joista monet voivat olla vakavia ja pitkäkestoisia.

Identiteettivarkaus voi aiheuttaa taloudellisia seurauksia asianomistajalle. Identiteettivarkauden johdosta uhrin luottotiedot voivat vaarantua, mikä voi puolestaan vaikeuttaa esimerkiksi asunnon vuokraamista tai lainan saamista.

Identiteettivarkauden kohteeksi joutunut voi kokea rikoksen johdosta esimerkiksi ahdistuneisuutta ja stressiä. Nämä voivat vaikuttaa uhrin jaksamiseen työssä ja sosiaalisessa elämässä. Identiteettivarkaus voi jättää pitkäaikaisia jälkiä uhrin luottamukseen muita ihmisiä ja instituutioita kohtaan.

Identiteettivarkauden ehkäisy ja suojautuminen

Identiteettivarkaus on yhä yleistyvä rikoksen muoto, jossa rikollinen käyttää toisen henkilön henkilötietoja luvattomasti oman taloudellisen hyötymisen tarkoituksessa. Tässä osiossa käsitellään keinoja, joilla voi suojautua identiteettivarkauksilta ja ehkäistä niiden vaikutuksia.

Yksi tärkeimmistä keinoista suojautua identiteettivarkauksilta on pitää huolta henkilötietojen turvallisuudesta. Ole tarkkana, mitä tietoja annat ja kenelle, ja käytä luotettavia ja päivitettyjä tietoturvaratkaisuja, kuten virustorjuntaohjelmia sekä palomuureja. Varmista, että käytät hyväksesi kaksivaiheista tunnistautumista, mikäli se on mahdollista.

Salasanojen ja muiden tunnistautumistietojen säilyttäminen on myös erittäin tärkeää. Älä käytä samaa salasanaa eri palveluissa, vaan luo uniikit ja vahvat salasanat kullekin tilille. On suositeltavaa vaihtaa salasanat säännöllisesti ja välttää niiden jakamista muiden kanssa. Pankkitunnusten säilyttäminen vain itsellä on myös olennainen osa hyvää tietosuojaa.

Yhteenveto

Identiteettivarkaus on rikos, jossa tekijä käyttää toisen henkilön henkilötietoja, tunnistautumistietoja tai muuta vastaavaa yksilöivää tietoa tarkoituksella erehdyttää kolmatta osapuolta. Tämä voi aiheuttaa taloudellista vahinkoa tai muuta merkittävää haittaa tietojen omistajalle. Identiteettivarkaus on melko yleinen rikos, joka voi tapahtua monin eri tavoin.

Tyypillisiä identiteettivarkauden ilmenemismuotoja ovat muun muassa tunnistamattomat luottokorttiveloitukset, tuntemattomien tilausten laskut ja toisen henkilön nimissä otetut lainat tai pikavipit. Identiteettivarkaus voi johtua esimerkiksi tietojenkalastelusta, huijausviesteistä tai tietovuodoista.

Varautuminen identiteettivarkauksiin on tärkeää suojellessa omaa taloudellista turvallisuutta ja yksityisyyttä. Tähän voi sisältyä esimerkiksi henkilötietojen suojaaminen, sähköpostien ja viestien kriittinen tarkastelu sekä luottokorttitietojen ja pankkitilien tarkkailu.

Vaikka identiteettivarkauden kohteeksi joutuminen voi olla stressaavaa, on tärkeää tietää, että apua on saatavilla. Uhrit voivat kääntyä esimerkiksi Rikosuhripäivystyksen puoleen saadakseen tukea ja ohjeita etenemiseen. Poliisille ilmoittaminen on myös tärkeää, jotta rikoksen selvittäminen voi alkaa.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Miten identiteettivarkaus tapahtuu?

Identiteettivarkaus tapahtuu, kun henkilö esiintyy oikeudettomasti toisen henkilön henkilöllisyydellä. Rikolliset voivat saada uhrin henkilötiedot esimerkiksi huijausviestien, tietomurtojen tai väärinkäytettyjen asiakirjojen avulla. Tämän jälkeen he voivat käyttää varastettua identiteettiä tehdäkseen verkko-ostoksia tai ottaakseen lainaa uhrin nimissä.

Mitä tehdä, jos identiteetti on varastettu?

Jos epäilet, että identiteettisi on varastettu, on tärkeää toimia nopeasti. Ota yhteyttä pankkiisi ja muihin rahoituslaitoksiin, jotta he voivat estää mahdolliset väärinkäytökset. Tee rikosilmoitus poliisille ja tarkista luottotietosi mahdollisten haitallisten merkintöjen varalta. Pidä myös silmällä luottokortti- ja pankkilaskujasi tulevaisuudessa tunnistamattomien veloitusten varalta. Sinun on myös mahdollista hakea omaehtoista luottokieltoa.

Miten suojautua identiteettivarkaudelta?

Paras tapa suojautua identiteettivarkaudelta on pitää henkilötietosi turvassa. Älä koskaan jaa henkilökohtaisia tietojasi tuntemattomille henkilöille tai epäilyttäville verkkosivuille. Käytä vahvoja salasanoja ja vaihda ne säännöllisesti. Suojaa tietokoneesi ja mobiililaitteesi haittaohjelmilta asentamalla päivitykset ja virustorjuntaohjelmistot. Ole varovainen huijausviestien suhteen.

Milloin identiteettivarkaus vanhenee?

Identitaattivarkauden syyteoikeus vanhenee kahdessa vuodessa.

Millaisia kokemuksia ihmisillä on identiteettivarkauksista?

Identiteettivarkauden uhreiksi joutuneiden ihmisten kokemukset voivat vaihdella. Joillekin se voi aiheuttaa vain pienen harmistuksen, kun taas toisille se voi johtaa taloudellisiin vaikeuksiin ja pitkäkestoisiin ongelmiin. Yhteistä kaikille on kuitenkin se, että kokemus on usein stressaava ja vaatii paljon aikaa ja vaivaa tilanteen selvittämiseen.

Jaa artikkeli:

Muuta luetavaa aiheesta:

Pahoinpitelyrikokset Suomessa

Pahoinpitely on rikos, joka käsittää ruumiillisen väkivallan tekemisen toiselle henkilölle tai toisen terveyden vahingoittamisen eri

Ota yhteyttä