Edunvalvontavaltuutus – Miten sen saa voimaan?

Edunvalvontavaltuutus ei tule voimaan heti sen laatimisesta. Edunvalvontavaltuutus tulee voimaan vasta, kun Digi- ja väestötietovirasto on vahvistanut sen. Jotta valtuutuksen saa voimaan, tulee Digi- ja väestötietovirastolle toimittaa lääkärinlausunto tai muu luotettava selvitys valtuuttajan terveydentilasta. Nykyisin ei ole enää maistraatteja, vaan aiemmista maistraateista käytetään nimitystä Digi- ja väestötietovirasto eli DVV. Lisäksi edunvalvontavaltuutuksen voimaantulo edellyttää hakemuksen tekemistä ja alkuperäisen edunvalvontavaltakirjan toimittamista DVV:lle. Käsittelemme tässä artikkelissa, miten edunvalvontavaltuutuksen saa voimaan. Voit lukea edunvalvontavaltakirjasta lisää sivultamme täältä. Laadimme tahtosi mukaisen edunvalvontavaltakirjan vuosien kokemuksella.

Edunvalvontavaltuutuksen vahvistaminen

Edunvalvontavaltuutuksen vahvistamista voi hakea DVV:ltä, jolle tulee lähettää hakemus edunvalvontavaltuutuksen vahvistamisesta. Lisäksi tulee toimittaa alkuperäinen edunvalvontavaltakirja sekä lääkärinlausunto tai muu vastaava selvitys valtuutetun terveydentilasta. On huomattava, että edunvalvontavaltakirjan kopio ei siten ole riittävä, vaan DVV edellyttää alkuperäisen valtakirjan toimittamista. Tämän vuoksi edunvalvontavaltakirja tulee toimittaa joko postitse tai viemällä sen DVV:n palvelupaikkaan, jotka löytyvät täältä.

Edunvalvontavaltuutus ja lääkärinlausunto

Edunvalvontavaltuutuksen voimaantulo edellyttää lääkärinlausuntoa tai muuta luotettavaa selvitystä valtuutetun terveydentilasta ja sen toimittamista DVV:lle. Lääkärinlausuntoa annettaessa kannattaa käyttää pohjana DVV:n pohjaa, joka löytyy täältä.Lääkärin on annettava lausunto, jos edunvalvontavaltakirjassa valtuutetuksi nimetty sitä pyytää, joten kannattaa tarvittaessa varautua esittämään valtuutus lääkärille.

Hakemus edunvalvontavaltuutuksen vahvistamiseksi

Jotta edunvalvontavaltuutuksen saa voimaan, tulee tehdä hakemus edunvalvontavaltuutuksen vahvistamisesta. Hakemuspohjan löytää DVV:n sivuilta täältä. Hakemus kannattaa täyttää huolellisesti, jotta DVV:n ei tarvitse pyytää lisäselvityksiä. Tämä nopeuttaa hakemuksen käsittelyä.

Kuka voi hakea edunvalvontavaltuutuksen vahvistamista?

Vahvistamista voi hakea se, joka on nimetty edunvalvontavaltuutuksessa valtuutetuksi. Valtuutuksen vahvistamista voi hakea sen jälkeen, kun edunvalvontavaltuutuksen tekijä on tullut kykenemättömäksi hoitamaan omia asioitaan. Valtuutuksen voimaansaattamista voi hakea myös toissijainen tai varavaltuutettu, jos sellainen on nimetty valtuutuksessa ja ensisijainen valtuutettu on esimerkiksi oman terveydentilansa vuoksi kykenemätön valtuutetun tehtävään tai ei ota valtuutetun tehtävää vastaan tai luopuu siitä.

Jaa artikkeli:

Muuta luetavaa aiheesta:

Pahoinpitelyrikokset Suomessa

Pahoinpitely on rikos, joka käsittää ruumiillisen väkivallan tekemisen toiselle henkilölle tai toisen terveyden vahingoittamisen eri

Ota yhteyttä