ARTIKKELIT

Petos rikoslaissa – Mitä petoksista säädetään?

Petos on taloudellista hyötyä tavoitteleva rikos, jossa tekijä erehdyttää tai käyttää hyväkseen toisen erehdyttämistä. Petosrikokset voivat olla monimuotoisia, käsittäen yksinkertaisista huijauksista laajamittaisiin talousrikoksiin.Taustalla voi olla esimerkiksi virheellisen tai harhaanjohtavan tiedon

Lue lisää »

Pahoinpitelyrikokset Suomessa

Pahoinpitely on rikos, joka käsittää ruumiillisen väkivallan tekemisen toiselle henkilölle tai toisen terveyden vahingoittamisen eri tavoin. Väkivalta saattaa ilmetä nyrkiniskuina, potkuina, lyönteinä tai teräaseen käyttönä, mutta se voi olla myös

Lue lisää »

Rikoksen vanhentuminen: Milloin rikos vanhenee

Rikosten vanhentumisesta säädetään rikoslaissa. Rikoksen vanhentuminen asettaa esimerkiksi enimmäisajan, jonka kuluessa syyte rikoksesta tulee nostaa Tämä aikaraja vaihtelee eri rikosten vakavuuden mukaan ja on tärkeä osa rikosoikeusjärjestelmää. Vanhentumisaika alkaa yleensä

Lue lisää »

Identiteettivarkaus – Mitä se tarkoittaa?

Identiteettivarkaus on tilanne, jossa henkilö esiintyy toisen henkilöllisyydellä ja käyttää tämän henkilötietoja väärin esimerkiksi taloudellisen hyödyn saavuttamiseksi. Digitaalisen yhteiskunnan laajentuessa ja henkilötietojen merkityksen kasvaessa, identiteettivarkauksista on tullut yhä merkittävämpi ongelma

Lue lisää »

Poliisikuulustelu – Mitä tulee tietää?

Poliisikuulustelu on tärkeä osa esitutkintaa. Jos poliisi epäilee, että sille tehdyn ilmoituksen tai tutkintapyynnön perusteella on syytä epäillä rikosta, aloittaa poliisi esitutkinnan. Kuulustelussa poliisi kuulustelee rikokseen liittyviä henkilöitä eli epäiltyä,

Lue lisää »

Oikeudenkäyntiavustaja – Milloin se tarvitaan?

Oikeudenkäyntiavustaja on henkilö, joka avustaa oikeudenkäyntiin osallistuvaa asianosaista. Pääsääntöisesti avustajana tai asiamiehenä voi toimia ainoastaan asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. On kuitenkin olemassa joitakin poikkeuksia, ja oikeudenkäyntiavustajana sekä

Lue lisää »

Täysi omistusoikeustestamentti

Täysi omistusoikeustestamentti on yksi testamenttityyppi. Testamentti voi olla myös esimerkiksi hallintaoikeus-, tuotto-oikeus- tai rajoitettu omistusoikeustestamentti. Rajoitettuun omistusoikeustestamenttiin voi sisältyä esimerkiksi toissijaismääräys, minkä johdosta testamentinsaaja ei saa täyttä omistusoikeutta. Toissijaismääräyksen johdosta

Lue lisää »

Tutkintapyyntö poliisille – Mitä se sisältää?

Tutkintapyyntö on kirjallisesti tehty pyyntö poliisille selvittää, onko tutkintapyynnössä kuvatussa tapauksessa tapahtunut rikosta. Tutkintapyynnön perusteella poliisi selvittää, onko asiassa syytä epäillä rikosta ja tuleeko asiassa aloittaa esitutkinta. Tutkintapyyntö kannattaa tehdä

Lue lisää »

Työturvallisuusrikos – Mikä se on??

Työturvallisuusrikos on rikoslaissa rangaistavaksi säädetty teko. Työturvallisuusrikokseen voi rikoslain mukaan syyllistyä paitsi tahallisuudesta myös huolimattomuudesta. Käsittelemme tässä artikkelissa työturvallisuusrikoksia Mikä on työturvallisuusrikos? Rikoslain mukaan työnantaja tai työnantajan edustaja voidaan tuomita työturvallisuusrikoksesta,

Lue lisää »