ARTIKKELIT

Valitus hovioikeuteen – Miten se tulee tehdä?

Suomessa muutosta käräjäoikeuden antamaan ratkaisuun haetaan lähtökohtaisesti hovioikeudelta valittamalla, ellei muutoksenhakua ole erikseen kielletty. Käräjäoikeus ilmoittaa antamansa ratkaisun yhteydessä, saako siihen hakea muutosta. Käräjäoikeus antaa ratkaisunsa yhteydessä asianosaisille kirjalliset ohjeet

Lue lisää »
Suomen laki-kirja, velallisen epärehellisyys

Velallisen epärehellisyys – mikä se on?

Velallisen epärehellisyys Velallisen epärehellisyys luetaan talousrikoksiin kuuluvaksi. Velallisen epärehellisyys kuuluu velallisen rikoksiin, joista säädetään rikoslain 39 luvussa. Velallisen epärehellisyyttä koskevan tunnusmerkistön mukaan velallisen epärehellisyydestä tuomitaan velallinen, joka hävittää omaisuuttaan, ilman

Lue lisää »