Avioerohakemus – miten se tulee tehdä?

Avioerohakemus tulee jättää käräjäoikeudelle. Aviopuolisot voivat jättää hakemuksen yksin tai yhdessä. Puolisoiden yhdessä jättämä hakemus nopeuttaa avioeron saamista hiukan, sillä sitä ei tarvitse antaa erikseen tiedoksi toiselle puolisolle. Avioerohakemuksen voi tehdä itse tai käyttää valmista lomaketta.

Mitä tietoja avioerohakemuksessa tulee olla?

Avioerohakemuksesta tulee ilmetä puolisoiden tiedot. Näitä tietoja ovat: 

 • Kummankin aviopuolison sukunimi sekä etunimet
 • Henkilötunnukset
 • Osoitteet
 • Sähköpostit
 • Puhelinnumerot

Lisäksi hakemuksessa on ilmoitettava:

 • Haetaanko avioeroa yksin vai yhdessä
 • Haetaanko avioeroa erillään asumisen perusteella.
 • Yhteisiä alaikäisiä lapsia koskevat vaatimukset
 • Haetaanko pesänjakajan määräämistä ositusta tai erottelua varten.
 • Yhteiselämän lopettamista koskeva vaatimus
 • Hakeeko puoliso elatusapua toiselta puolisolta

Avioerohakemus tulee myös allekirjoittaa. Jos puolisot hakevat avioeroa yhdessä, vaaditaan kummankin puolison allekirjoitus. Hakemus tulee myös päivätä.

Avioerohakemuksen voi tehdä helposti käyttämällä valmista avioerohakemusta. Lomakkeen saa myös käräjäoikeuden kansliasta.

Mitä hakemuksen jättämisen jälkeen tapahtuu?

Jos ainoastaan toinen aviopuolisoista on jättänyt hakemuksen käräjäoikeudelle, tulee se antaa tiedoksi toiselle. Jos puolisot ovat jättäneet hakemuksen yhdessä, alkaa harkinta-aika kulua siitä, kun avioerohakemus on jätetty käräjäoikeudelle. Sen sijaan, jos ainoastaan toinen puolisoista on jättänyt hakemuksen, alkaa harkinta-aika kulumaan vasta siitä, kun hakemus on annettu tiedoksi toiselle puolisolle. 

Kuuden kuukauden harkinta-ajan jälkeen tulee käräjäoikeudelle toimittaa uusi avioerohakemus, jossa käräjäoikeutta pyydetään tuomitsemaan puolisot avioeroon.

Miten avioerohakemus tulee toimittaa?

Avioerohakemus tulee jättää toisen puolison asuinpaikan käräjäoikeudelle. Sen voi toimittaa kirjeitse, sähköpostitse tai viemällä käräjäoikeuden kansliaan. 

Avioerohakemuksen hinta

Avioeroa koskeva prosessi on kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe käräjäoikeudessa maksaa 210 euroa. Toisen vaiheen hakemuksen käsittely maksaa 100 euroa. Nämä maksut tulee maksaa siis käräjäoikeudelle.

Voiko avioerohakemuksen peruuttaa?

Avioerohakemuksen voi perua. Peruutukseen ei ole valmista lomaketta, kuten avioerohakemukseen. Peruutukseen voi tehdä vapaamuotoisesti, mutta kummankin aviopuolison tulee allekirjoittaa peruutusta koskeva ilmoitus, jos hakemus oli jätetty yhdessä tai jos se oli ehditty antaa tiedoksi. Peruutuksen voi toimittaa kuten hakemuksenkin eli lähettämällä sen postitse käräjäoikeudelle, sähköpostitse tai viemällä sen käräjäoikeuden kansliaan.

Avioero ilman harkinta-aikaa

Avioeroa on mahdollista hakea myös ilman kuuden kuukauden harkinta-aikaa, jos aviopuolisot ovat asuneet erillään vähintään kaksi vuotta. Erillään asumisen on tullut kestää yhdenjaksoisesti eli ilman keskeytyksiä vähintään kahden vuoden ajan. Tuomioistuin voi vaatia selvityksen erillään asumisesta.

Ositus tai erottelu kannattaa tehdä mahdollisimman pian

Omaisuuksien ositus tulee tehdä, jos aviopuolisoilla oli avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Jos puolisoilla sen sijaan oli avio-oikeudet kokonaan sulkeva avioehto, tulee suorittaa omaisuuden erottelu. Avustamme osituksen tai erottelun laatimisessa. Lisäksi toimistomme juristit toimivat myös käräjäoikeuden määrääminä pesänjakajina.

Jaa artikkeli:

Muuta luetavaa aiheesta:

Pahoinpitelyrikokset Suomessa

Pahoinpitely on rikos, joka käsittää ruumiillisen väkivallan tekemisen toiselle henkilölle tai toisen terveyden vahingoittamisen eri

Ota yhteyttä