Asumusero – Mitä sillä tarkoitetaan?

Asumuserolla tarkoitetaan tilannetta, jossa puolisot ovat muuttaneet eri osoitteisiin, eivätkä siis asu enää yhdessä. Asumusero voi edeltää avioeroa, mutta on tärkeää huomata, ettei niillä tarkoiteta samaa asiaa. Asumuserossa puolisot ovat edelleen avioliitossa. Asumusero voi vaikuttaa avioeron harkinta-aikaan ja siten nopeuttaa avioeron saamista. Tässä artikkelissa käsittelemme, mitä asumusero tarkoittaa ja miten se vaikuttaa avioeron harkinta-aikaan.

Mitä asumusero tarkoittaa?

Asumuserossa puolisot asuvat eri osoitteissa, mutta heitä ei vielä ole tuomittu avioeroon. Asumuserossa avioliittoon kuuluvat oikeudet ja velvollisuudet jatkuvat lähtökohtaisesti edelleen. Asumusero ei siten lopeta avioliittoa oikeudellisesti. Siten esimerkiksi puolisoiden keskinäinen elatusvelvollisuus jatkuu asumuserosta huolimatta. Avioero merkitsee avioliiton lopullista päättymistä, kun taas asumuserossa pariskunta on erillään, mutta heidän avioliittonsa on vielä voimassa. Käytännössä asumuserolla tarkoitetaan siis tilannetta, jossa puolisot asuvat erillään, yleensä eri osoitteissa, mutta heitä ei vielä ole tuomittu avioeroon. Asumuseron jälkeen puolisot voivat päättää hakea avioeroa tai muuttaa takaisin yhteen.

Asumuseron vaikutus avioeron harkinta-aikaan

Avioeron voi saada nopeammin asumuseron perusteella. Avioeroon voidaan nimittäin tuomita ilman kuuden kuukauden harkinta-aikaa, jos puolisot ovat asuneet erillään vähintään viimeiset kaksi vuotta ennen avioerohakemuksen vireille tuloa käräjäoikeudessa. Käräjäoikeus voi pyytää todistamaan erillään asumisen, jotta avioeroon voidaan tuomita ilman harkinta-aikaa. Tämän vuoksi kannattaa muistaa tehdä osoitteenmuutos Digi- ja väestötietovirastolle. Jos osoitteenmuutosta ei ole tehty, tulee erillään asuminen todistaa muulla tavalla. Asumusero ei kuitenkaan tarkoita sitä, että puolisot eivät saisi tavata toisiaan tuona aikana.

Asumuseron vaikutukset

Asumusero voi vaikuttaa monin eri tavoin sekä henkilökohtaiseen elämään että talouden hallintaan. Asumusero voi tarjota puolisoille tarvittavan ajan miettiä suhteen nykytilaa ja tulevaisuutta. Asumusero voi auttaa puolisoita tekemään lopullisen päätöksen avioeron hakemisesta. Asumuserolla voi olla vaikutuksia myös verotukseen ja sosiaalietuuksiin. Asumuserolla voi vaikuttaa esimerkiksi Kelan myöntämiin etuuksiin. Asumuserolla voi edellä mainitusti olla vaikutusta myös avioeron harkinta-aikaan.

Jaa artikkeli:

Muuta luetavaa aiheesta:

Pahoinpitelyrikokset Suomessa

Pahoinpitely on rikos, joka käsittää ruumiillisen väkivallan tekemisen toiselle henkilölle tai toisen terveyden vahingoittamisen eri

Ota yhteyttä