Suomen laki-kirja, velallisen epärehellisyys

Velallisen epärehellisyys – mikä se on?

Velallisen epärehellisyys Velallisen epärehellisyys luetaan talousrikoksiin kuuluvaksi. Velallisen epärehellisyys kuuluu velallisen rikoksiin, joista säädetään rikoslain 39 luvussa. Velallisen epärehellisyyttä koskevan tunnusmerkistön mukaan velallisen epärehellisyydestä tuomitaan velallinen, joka hävittää omaisuuttaan, ilman hyväksyttävää syytä lahjoittaa tai muuten luovuttaa omaisuuttaan, siirtää omaisuuttaan ulkomaille saattaakseen sen velkojiensa ulottumattomiin taikka lisää perusteettomasti velvoitteitaan ja siten aiheuttaa maksukyvyttömäksi tulemisensa tai oleellisesti […]

Velallisen epärehellisyys – mikä se on? Read More »